FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिनी ट्याक्टर, मिनी टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर खरिद सम्बन्धी आह्वानको दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना

७६/७७ 06/22/2020 - 17:37 PDF icon doc.pdf

प्रस्वाव आह्वान सम्बन्धी सूचना - 03-05

७६/७७ 06/19/2020 - 13:52

सोलार प्यानल तथा सो सम्बन्धि सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको

७६/७७ 06/18/2020 - 22:50

मिनि ट्रयाक्टर, मिनी टिलर, कल्टिभेटर रोटाभेटर खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

७६/७७ 06/14/2020 - 14:34 PDF icon Document 2.pdf

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा - (Gabin tar jali and Hume pipe)

७६/७७ 06/02/2020 - 17:16

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । (फाल्गुणा निर्माण सेवा)

७६/७७ 05/28/2020 - 17:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (रोङ रोड - टुङ्ने एकराते बदामटार धनसार सडक निर्माण)

७६/७७ 05/27/2020 - 17:38

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (Gabion works at Harkate Chinde)

७६/७७ 05/26/2020 - 13:52 PDF icon Gabion works at Harkate Chinde.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना (Jhatare RCC bridge project)

७६/७७ 05/26/2020 - 13:32 PDF icon Jhatare RCC bridge .pdf

दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (Retaining Wall Construction Project-Harkate Chinde Rong-3

७६/७७ 05/26/2020 - 13:06 PDF icon Retaining Wall_Bid Document.pdf

Pages