FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिनि टिलर, पल्पर मेसिनको प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 01/20/2021 - 10:42 PDF icon सूचना - मिनि टिलर, पल्पर मेसिन 10.07.pdf

Backhoe Loader उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 01/18/2021 - 10:37 PDF icon सूचना.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७७/७८ 01/11/2021 - 15:22 PDF icon हाँसपोखरी-मझुवा.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 01/11/2021 - 15:21 PDF icon हर्कटे-दैले.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/15/2020 - 13:28

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 12/03/2020 - 09:09

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 10/13/2020 - 10:16 PDF icon NOTICE.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 09/29/2020 - 17:08

4 WD Double Cap Pickup खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

७७/७८ 08/27/2020 - 11:37 PDF icon gadi.pdf

4 WD Double Cap Pickup खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 08/10/2020 - 11:06 PDF icon 4 WD double cap.pdf

Pages