FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दोस्रो चौमासिक आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना । २०८०/०८१ Sunday, February 18, 2024 - 14:59 PDF icon अपलोड चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
आ.व २०७९/८० को तौथो त्रैमासिकको आय व्यय ७९-८० Friday, July 7, 2023 - 13:09 PDF icon चौथो त्रैमासिक.pdf
आ.व २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिकको आय व्यय ७९-८० Wednesday, April 19, 2023 - 14:22 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक.pdf
आ.व २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिकको आय व्यय ७९-८० Monday, January 23, 2023 - 10:55 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक.pdf
आ.व २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिकको आय व्यय ७९-८० Thursday, October 20, 2022 - 11:55 PDF icon पहिलो त्रैमासिक.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को तेस्रो चौमासिक बजेट तथा खर्च विवरण ७९-८० Monday, July 25, 2022 - 12:05
२०७९जेष्ठ महिनाको आय व्यय विवरण ७८/७९ Thursday, July 21, 2022 - 14:47 PDF icon जेष्ठ.pdf
२०७९ वैशाख महिनाको आय व्यय विवरण ७८/७९ Friday, May 20, 2022 - 13:47 PDF icon बैशाख.pdf
२०७८ चैत्र महिनाको आय व्यय विवरण ७८/७९ Tuesday, April 19, 2022 - 13:46 PDF icon चैत्र.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो चौमासिक बजेट तथा खर्च विवरण ७८/७९ Monday, March 21, 2022 - 15:02

Pages