FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोङ गाउँपालिका, अभिभावक शिक्षा सञ्चालन कार्यविधी, २०८० २०८०/०८१ 11/01/2023 - 15:18 PDF icon अभिभावक शिक्षा कार्यविधि २०८० रोङ (1).pdf
रोङ गाउँपालिका कर्मचारीको तह बृद्धि सम्बन्धी कार्यविधी, २०८० ७९-८० 06/08/2023 - 16:12 PDF icon फाईनल रोङ गाउँपालिका तह बृद्धि कार्यविधी,२०८०...pdf
न्यायिक समिति सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 05/07/2023 - 16:23 PDF icon न्यायिक समिति संचालन कार्यविधि नमुना.pdf
पाथिभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ७९-८० 02/25/2023 - 12:04 PDF icon पाथीभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 05/26/2022 - 10:42 PDF icon पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६.pdf
जलस्रोत संरक्षण तथा उपयोग कार्यविधि२०७७ ७७/७८ 05/26/2022 - 10:38 PDF icon जलस्रोत संरक्षण तथा उपयोग कार्यविधि२०७७.pdf
महिला स्वस्थ्य स्वयंमसेविका आय आर्जन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/26/2022 - 10:30 PDF icon महिला स्वस्थ्य स्वयंमसेविका आय आर्जन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७.pdf
स्थानीय तहको राजश्व परामर्श समितिको कार्य संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 16:59 PDF icon स्थानीय तहको राजश्व परामर्श समितिको कार्य संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
मनसुनजन्य विपद् अनुदान कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 16:48 PDF icon मनसुनजन्य विपद् प्रभावित अनुदान कार्यविधि, २०७७.pdf
गाउँपालिका स्तरिय दलित समन्वय समिति सञ्चालन कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 16:17 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय दलित समन्वय समिति सञ्चालन कार्यविधि , २०७७.pdf

Pages