FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खरिद सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित -०७७/०२/०८)

७६/७७ 05/21/2020 - 16:49 PDF icon Doc1.pdf

पशु सेवा शाखाको खरिद सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 05/13/2020 - 12:38 PDF icon पशु सेवा.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्न आव्हान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 05/11/2020 - 15:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 05/11/2020 - 11:47 PDF icon सूचना.pdf

अन्तिम पटक बोलपत्र तथा दरभाउपत्र दर्ता गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।

७५/७६ 05/06/2020 - 11:55

लिखित प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७६/७७ 04/20/2020 - 17:14

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

७६/७७ 04/19/2020 - 13:46

लिखित प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७६/७७ 04/04/2020 - 15:42

सिलबन्दी बोलपत्र तथा दरभाउपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना ।

७५/७६ 04/03/2020 - 16:01

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 03/24/2020 - 15:47

Pages