FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा - (Gabin tar jali and Hume pipe)

७६/७७ 06/02/2020 - 17:16

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । (फाल्गुणा निर्माण सेवा)

७६/७७ 05/28/2020 - 17:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (रोङ रोड - टुङ्ने एकराते बदामटार धनसार सडक निर्माण)

७६/७७ 05/27/2020 - 17:38

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (Gabion works at Harkate Chinde)

७६/७७ 05/26/2020 - 13:52 PDF icon Gabion works at Harkate Chinde.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना (Jhatare RCC bridge project)

७६/७७ 05/26/2020 - 13:32 PDF icon Jhatare RCC bridge .pdf

दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (Retaining Wall Construction Project-Harkate Chinde Rong-3

७६/७७ 05/26/2020 - 13:06 PDF icon Retaining Wall_Bid Document.pdf

खरिद सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित -०७७/०२/०८)

७६/७७ 05/21/2020 - 16:49 PDF icon Doc1.pdf

पशु सेवा शाखाको खरिद सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 05/13/2020 - 12:38 PDF icon पशु सेवा.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्न आव्हान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 05/11/2020 - 15:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 05/11/2020 - 11:47 PDF icon सूचना.pdf

Pages