FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । (Laba Construction )

७७/७८ 04/25/2021 - 17:05

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Construction of Lepcha Museum Building)

७७/७८ 04/16/2021 - 13:02

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(Upgrading of Rong Road Tungne Ekrate Badamtar section)

७७/७८ 04/12/2021 - 18:55

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(Construction of Rong Ward no 4 Building )

७७/७८ 04/12/2021 - 18:54

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(Procurement of HDPE,GI pipe and tools for Barfalang Irrigation Project) )

७७/७८ 04/12/2021 - 18:53

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(Procurement of HDPE pipe and tools )

७७/७८ 04/12/2021 - 18:49

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना । (Procurement of Gabion Box)

७७/७८ 04/09/2021 - 11:54 PDF icon ठेक्काको सूचना - Gabion box 12.27.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना । (Procurement of HattiDhunga Kharkhola truss Birdge)

७७/७८ 04/08/2021 - 12:25 PDF icon ठेक्काको सूचना 12.26.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Construction of Rond Ward No 4 Building)

७७/७८ 04/06/2021 - 12:07

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Procurement of HDP Pipe and Tools)

७७/७८ 04/06/2021 - 11:37

Pages