FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोङ गाउँपालिका अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०८०/०८१ पहिलो त्रैमासिक २०८०/०८१ Thursday, October 19, 2023 - 15:55 PDF icon पहिलो किस्ता २०८०-०८१.pdf
रोङ गाउँपालिका अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७९/०८० चौथो त्रैमासिक ७९-८० Friday, July 21, 2023 - 13:44 PDF icon चौथो किस्ता २०७९-०८०.htm_.pdf
रोङ गाउँपालिका अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७९/०८० तेस्रो त्रैमासिक ७९-८० Sunday, April 16, 2023 - 10:25 PDF icon तेस्रो निकासा २०७९-०८०.pdf
रोङ गाउँपालिका अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७९/०८० दोस्रो त्रैमासिक ७९-८० Tuesday, January 10, 2023 - 14:32 PDF icon दोस्रो किस्ता २०७९-०८०.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७९/०८० पहिलो त्रैमासिक ७९-८० Monday, October 10, 2022 - 14:44 PDF icon पहिलो त्रैमासिक.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७८/०७९ चौथो त्रैमासिक ७८/७९ Tuesday, July 19, 2022 - 12:42 PDF icon चौथो त्रैमासिक.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७८/०७९ तेस्रो त्रैमासिक ७८/७९ Friday, April 22, 2022 - 10:18 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७८/०७९ दोस्रो त्रैमासिक ७८/७९ Wednesday, January 19, 2022 - 15:08 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७८/०७९ पहिलो त्रैमासिक ७८/७९ Wednesday, October 27, 2021 - 11:19 PDF icon पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन.pdf