FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का स्विकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

७८/८९ 12/07/2021 - 10:55

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा . (Rong Sadak Tungne Ekrate Badamtar Dhansar Khanda))

७८/८९ 11/21/2021 - 15:37

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (Construction of chief administrative building )

७८/८९ 11/21/2021 - 15:36

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना । (Construction of Chief administrative Building) )

७८/८९ 11/16/2021 - 11:40

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७८/८९ 11/03/2021 - 11:22 PDF icon suchana.pdf

प्रविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना (construction of chief administrative Building))

७८/८९ 10/28/2021 - 15:51

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना । (च्यापकटर खरिद तथा वितरण कार्यक्रम)

७८/८९ 10/27/2021 - 16:12

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना । (Supply and Delivery of Medicine and Surgical Items)

७८/८९ 10/27/2021 - 15:36

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (दोस्रो) - Supply Delivery and Installation of Internet in basis Level Schools of Rong Rural Municipality

७८/८९ 10/27/2021 - 11:17 PDF icon Bolpatra.pdf

बोलपत्रको प्रविधिक प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आश्यको सूचना । (Rong sadak Tungne ekrate badamtar Dhansar khanda )

७८/८९ 10/24/2021 - 15:14

Pages