FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७८/८९ 08/31/2021 - 17:31 PDF icon Suchna 1.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७८/८९ 08/31/2021 - 17:30 PDF icon Suchana_optimize.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (बोयर जातजो बिऊ बोका खरिद तथा ढुवानी )

७७/७८ 06/30/2021 - 14:15

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(Supply and delivery of Sanitary pad )

७७/७८ 06/29/2021 - 18:03

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (supply and delivery of sanitary pad )

७७/७८ 06/20/2021 - 16:54

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (बोयर जातको बिउ बोका खरिद तथा ढुवानि)

७७/७८ 06/14/2021 - 11:24 PDF icon बोयर जातको बिउ बोका खरिद तथा ढुवानी.pdf

कुटानी-पिसानी उपकरण वितरणको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/07/2021 - 12:23

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ( Upgradation of Rong Road Tungne Ekrate Badamtar Section Phase-2)

७७/७८ 06/01/2021 - 15:56

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (Supply and Delivery of Sanitary Pad)

७७/७८ 06/01/2021 - 10:34 PDF icon सूचना - सेनेटरी प्याड.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 05/25/2021 - 10:10

Pages