FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

७९-८० 09/25/2022 - 16:18

ठेक्का स्विकृत गर्ने आश्यको सूचना

७९-८० 09/25/2022 - 13:05

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना

७९-८० 08/10/2022 - 12:17 PDF icon suchana_optimize.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना (Construction of Ward No. 4 Buildings)

७८/८९ 04/01/2022 - 10:26 PDF icon शिलबन्दी दराउपत्र.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

७८/८९ 03/16/2022 - 16:02

ठेक्का स्विकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

७८/८९ 03/10/2022 - 16:12

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

७८/८९ 02/27/2022 - 12:45

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Chaff Cutter)

७८/८९ 02/18/2022 - 13:37

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक)

७८/८९ 02/18/2022 - 11:17 PDF icon सूचना.pdf

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७८/८९ 02/03/2022 - 16:31 PDF icon Notice.pdf

Pages