FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 06/21/2019 - 10:47 PDF icon सूचना.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 05/30/2019 - 11:04

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 05/27/2019 - 14:00

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 05/16/2019 - 12:55

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 05/10/2019 - 11:44 PDF icon सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्नान सम्बन्धी सूचना.pdf

आशयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 05/02/2019 - 11:06

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 04/24/2019 - 11:41 PDF icon Hanspokhari-Majhuwa-Sarupakha-Murchunge-Nakhopa-Besibazar Sadak.pdf

पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 04/11/2019 - 11:08 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र पुन आव्हन सम्बन्धी सूचना.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (रोङ सडक ५ वटा खण्ड) ।

७५/७६ 04/09/2019 - 11:47 PDF icon Notice of Rong Road.pdf

आशयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 04/01/2019 - 12:10

Pages