FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अन्तिम पटक बोलपत्र तथा दरभाउपत्र दर्ता गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।

७५/७६ 05/06/2020 - 11:55

लिखित प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७६/७७ 04/20/2020 - 17:14

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

७६/७७ 04/19/2020 - 13:46

लिखित प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७६/७७ 04/04/2020 - 15:42

सिलबन्दी बोलपत्र तथा दरभाउपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना ।

७५/७६ 04/03/2020 - 16:01

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 03/24/2020 - 15:47

दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रोपटक प्रकाशित)

७६/७७ 03/22/2020 - 11:24 PDF icon re-bid.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्रको आव्हान गरिएको सूचना

७६/७७ 03/15/2020 - 13:38 PDF icon ठेक्का को सूचना.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 03/12/2020 - 16:53

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 03/05/2020 - 14:58 PDF icon ठेक्का खोलेको सूचना.pdf

Pages