FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रोपटक प्रकाशित)

७६/७७ 03/22/2020 - 11:24 PDF icon re-bid.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्रको आव्हान गरिएको सूचना

७६/७७ 03/15/2020 - 13:38 PDF icon ठेक्का को सूचना.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 03/12/2020 - 16:53

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 03/05/2020 - 14:58 PDF icon ठेक्का खोलेको सूचना.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 03/03/2020 - 15:03

सिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 02/25/2020 - 15:19 PDF icon बोलपत्र.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 02/20/2020 - 11:05

दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 02/10/2020 - 11:29 PDF icon सिलबन्दी दरभाऊ.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 02/07/2020 - 10:54

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 01/23/2020 - 10:58 PDF icon वेव सुचना १२.pdf

Pages