FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मालसामान खरिद वोलपत्र सूचना ।

७६/७७ 01/09/2020 - 10:26 PDF icon मालसामान खरिद वोलपत्र सूचना pdf.pdf

वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 01/06/2020 - 15:25 PDF icon वेवसाइट सुचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 11/07/2019 - 10:22 PDF icon Office Notice विशेष अनुदान शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 07/23/2019 - 15:19

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 06/21/2019 - 10:47 PDF icon सूचना.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 05/30/2019 - 11:04

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 05/27/2019 - 14:00

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 05/16/2019 - 12:55

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 05/10/2019 - 11:44 PDF icon सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्नान सम्बन्धी सूचना.pdf

आशयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 05/02/2019 - 11:06

Pages