FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 03/03/2020 - 15:03

सिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 02/25/2020 - 15:19 PDF icon बोलपत्र.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 02/20/2020 - 11:05

दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 02/10/2020 - 11:29 PDF icon सिलबन्दी दरभाऊ.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 02/07/2020 - 10:54

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 01/23/2020 - 10:58 PDF icon वेव सुचना १२.pdf

मालसामान खरिद वोलपत्र सूचना ।

७६/७७ 01/09/2020 - 10:26 PDF icon मालसामान खरिद वोलपत्र सूचना pdf.pdf

वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 01/06/2020 - 15:25 PDF icon वेवसाइट सुचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 11/07/2019 - 10:22 PDF icon Office Notice विशेष अनुदान शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 07/23/2019 - 15:19

Pages