FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । (झरिप्पा निर्माण सेवा)

७७/७८ 03/01/2021 - 16:39

.

७७/७८ 03/01/2021 - 10:42

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (Construction of Rong Ward No-4 Building)

७७/७८ 02/26/2021 - 10:25 PDF icon ठेक्काको सूचना - Construction of Rong Ward No-4 Building 11.13.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना - (Procument of HDPE Pipe and Tools, HDPE, GI Pipe)

७७/७८ 02/25/2021 - 10:36 PDF icon ठेक्काको सूचना - HDPE Pipe.pdf

आशयको सूचना ।

७७/७८ 02/19/2021 - 15:29

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) । (Procurement of Machine Made Gabion Box)

७७/७८ 02/15/2021 - 09:21 PDF icon तारजाली सूचना - Gabion Box.pdf

मिनि टिलर, पल्पर मेसिनको प्रस्ताव आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७७/७८ 02/11/2021 - 10:18

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (Upgrading of Rong road tungne ekrate badamtar section)

७७/७८ 02/05/2021 - 12:01 PDF icon Upgrading of Rong road tungne ekrate badamtar section.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 01/31/2021 - 11:18 PDF icon ठेक्काको सूचना 10.18.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 01/20/2021 - 15:47 PDF icon suchana.pdf

Pages