FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Rong Road Tungne Ekrate Badamtar Section)

७७/७८ 04/05/2021 - 11:37

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 03/30/2021 - 14:50

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना - 2077/12/13

७७/७८ 03/26/2021 - 15:31 PDF icon बोलपत्र.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । (Upgrading of Rong Road Tungne Ekrate Badamtar Section)

७७/७८ 03/26/2021 - 12:04

बोलपत्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Upgrading of Rong Road Tungne Ekrate Badamtar Section)

७७/७८ 03/22/2021 - 20:11

पोर्टेबल एक्सरे मेसिन खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 03/16/2021 - 10:11 PDF icon सूचना - पोर्टेबल भिडियो एक्सरे 12.03्.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (दोस्रो पटक) - Procurement of Hatti Dhunga Suspension Bridge (Trust Brideg) Mateerials

७७/७८ 03/12/2021 - 15:13 PDF icon सूचना.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (तेस्रो पटक) (Procurement of Machine made Gabion box)

७७/७८ 03/12/2021 - 14:37 PDF icon तार जाली.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (Construction of Lepcha Museum Building)

७७/७८ 03/12/2021 - 14:03 PDF icon सूचना - लेप्चा भवन.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । (अन्सुवि कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.)

७७/७८ 03/01/2021 - 16:40

Pages