FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना । (Procurement of Gabion Box)

७७/७८ 04/09/2021 - 11:54 PDF icon ठेक्काको सूचना - Gabion box 12.27.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना । (Procurement of HattiDhunga Kharkhola truss Birdge)

७७/७८ 04/08/2021 - 12:25 PDF icon ठेक्काको सूचना 12.26.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Construction of Rond Ward No 4 Building)

७७/७८ 04/06/2021 - 12:07

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Procurement of HDP Pipe and Tools)

७७/७८ 04/06/2021 - 11:37

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Rong Road Tungne Ekrate Badamtar Section)

७७/७८ 04/05/2021 - 11:37

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 03/30/2021 - 14:50

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना - 2077/12/13

७७/७८ 03/26/2021 - 15:31 PDF icon बोलपत्र.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । (Upgrading of Rong Road Tungne Ekrate Badamtar Section)

७७/७८ 03/26/2021 - 12:04

बोलपत्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Upgrading of Rong Road Tungne Ekrate Badamtar Section)

७७/७८ 03/22/2021 - 20:11

पोर्टेबल एक्सरे मेसिन खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 03/16/2021 - 10:11 PDF icon सूचना - पोर्टेबल भिडियो एक्सरे 12.03्.pdf

Pages