FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (रोङ सडक ५ वटा खण्ड) ।

७५/७६ 04/09/2019 - 11:47 PDF icon Notice of Rong Road.pdf

आशयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 04/01/2019 - 12:10

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 03/19/2019 - 10:57 PDF icon सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना.pdf

आशयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 03/17/2019 - 11:58 PDF icon आशयपत्र सम्बन्धी सूचना.pdf

दोश्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 03/15/2019 - 11:29 PDF icon दोश्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना.pdf

आशयपत्र सम्बन्धी सूचना .

७५/७६ 03/06/2019 - 12:19

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 02/20/2019 - 11:04 PDF icon बोलपत्र सूचना भवन.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनामा सच्याईएको बारे ।

७५/७६ 02/13/2019 - 12:59 PDF icon सूचना सच्याईएको.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 02/12/2019 - 13:20 PDF icon बोलपत्र सूचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 02/11/2019 - 12:11 PDF icon सूचना.pdf

Pages