FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

च्यापकटर खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

७७/७८ 05/06/2021 - 14:13

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (बोयर जातको बिउ बोका खरिद तथा ढुवानि)

७७/७८ 05/06/2021 - 14:10 PDF icon सूचना - बोयर बोका.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (Upgrading of rong road Tungne ekrate badamtar section phase 2)

७७/७८ 04/30/2021 - 09:55 PDF icon Notice.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (Procuremnet of Gabion Box ) )

७७/७८ 04/29/2021 - 12:56 PDF icon gabion.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (Procurement of Hattidhunga Kharkhola truss Bridge))

७७/७८ 04/29/2021 - 11:24 PDF icon hatti dhunga.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 04/27/2021 - 16:52

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । (Laba Construction )

७७/७८ 04/25/2021 - 17:05

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Construction of Lepcha Museum Building)

७७/७८ 04/16/2021 - 13:02

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(Upgrading of Rong Road Tungne Ekrate Badamtar section)

७७/७८ 04/12/2021 - 18:55

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(Construction of Rong Ward no 4 Building )

७७/७८ 04/12/2021 - 18:54

Pages