FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ( Upgradation of Rong Road Tungne Ekrate Badamtar Section Phase-2)

७७/७८ 06/01/2021 - 15:56

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (Supply and Delivery of Sanitary Pad)

७७/७८ 06/01/2021 - 10:34 PDF icon सूचना - सेनेटरी प्याड.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 05/25/2021 - 10:10

च्यापकटर खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 05/06/2021 - 14:22

च्यापकटर खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

७७/७८ 05/06/2021 - 14:13

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (बोयर जातको बिउ बोका खरिद तथा ढुवानि)

७७/७८ 05/06/2021 - 14:10 PDF icon सूचना - बोयर बोका.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (Upgrading of rong road Tungne ekrate badamtar section phase 2)

७७/७८ 04/30/2021 - 09:55 PDF icon Notice.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (Procuremnet of Gabion Box ) )

७७/७८ 04/29/2021 - 12:56 PDF icon gabion.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (Procurement of Hattidhunga Kharkhola truss Bridge))

७७/७८ 04/29/2021 - 11:24 PDF icon hatti dhunga.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 04/27/2021 - 16:52

Pages