FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का स्विकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

७८/७९ 03/10/2022 - 16:12

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/27/2022 - 12:45

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Chaff Cutter)

७८/७९ 02/18/2022 - 13:37

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक)

७८/७९ 02/18/2022 - 11:17 PDF icon सूचना.pdf

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७८/७९ 02/03/2022 - 16:31 PDF icon Notice.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना । (Rong Sadak Tungne Ekrate Badamtar Dhansar Khanda Phase 2)

७८/७९ 02/01/2022 - 12:54

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (Electrification works )

७८/७९ 01/31/2022 - 13:53

ठेक्का स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 01/25/2022 - 15:08

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना (Supply and delivery of Chaff cutter )

७८/७९ 01/14/2022 - 12:03 PDF icon Chaff cutter suchana.pdf

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (Rong sadak Tungne Ekrate Badamtar Dhansar Khanda Phase 2))

७८/७९ 12/31/2021 - 10:40 PDF icon suchana.pdf

Pages