FAQs Complain Problems

व्यत्तिगत घटना

सबैले आ - आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ ३५ दिन भित्रमा व्यत्तिगत घटना दर्ता गरौ ।।

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9817014715
उपाध्यक्ष
9817030110

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone Number:
9852642020
लेखा अधिकृत
Phone Number:
सूचना प्रविधि अधिकृत
Phone Number:
9852642021