FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी संघ/संथा एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/07/2020 - 16:44 PDF icon सहकारी संघसंथा एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा कार्यरत समूह तथा संस्थालाई बीउँपूँजी /अनुदान उपलब्ध गराइने सम्बन्धीको निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 09/07/2020 - 16:40 PDF icon अपाङ्गता अनुदान निर्देशिका.docx_.pdf
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 12/17/2019 - 13:13 PDF icon krisi_yantrikaran_karyabidi.pdf
भकारो सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 12/17/2019 - 13:10 PDF icon Bhakaro sudhar-1.pdf
रोङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ मा संशोधन ७६/७७ 12/11/2019 - 13:59 PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधि, २०७५.pdf
रोङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन ७६/७७ 12/11/2019 - 13:58 PDF icon सहकारी ऐन २०७४.pdf
रोङ गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७६ ७६/७७ 12/11/2019 - 13:57 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
रोङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ मा संशोधन ७६/७७ 12/11/2019 - 13:56 PDF icon संशोधित विनियोजित ऐन २०७६.pdf
रोङ गाउँपालिकाको आ.व.०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन ७६/७७ 12/11/2019 - 13:55 PDF icon संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम ०७६।०७७.pdf
पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन समूह गठन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 09/18/2019 - 11:24 PDF icon पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६.pdf

Pages