FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नर्सरी स्थापना, प्रवर्द्धन तथा स्तरोन्नतीका लागि प्रस्तावनामा आधारित अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/25/2020 - 16:03 PDF icon नर्सरी स्थापना, प्रवर्द्धन तथा स्तरोन्नतीका लागि प्रस्तावनामा .pdf
रोङ गाउँपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 09/07/2020 - 17:16 PDF icon रोङ गाउँपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 09/07/2020 - 16:45 PDF icon सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि निर्देशिका, २०७७.pdf
सहकारी संघ/संथा एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/07/2020 - 16:44 PDF icon सहकारी संघसंथा एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा कार्यरत समूह तथा संस्थालाई बीउँपूँजी /अनुदान उपलब्ध गराइने सम्बन्धीको निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 09/07/2020 - 16:40 PDF icon अपाङ्गता अनुदान निर्देशिका.docx_.pdf
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 12/17/2019 - 13:13 PDF icon krisi_yantrikaran_karyabidi.pdf
भकारो सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 12/17/2019 - 13:10 PDF icon Bhakaro sudhar-1.pdf
रोङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ मा संशोधन ७६/७७ 12/11/2019 - 13:59 PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधि, २०७५.pdf
रोङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन ७६/७७ 12/11/2019 - 13:58 PDF icon सहकारी ऐन २०७४.pdf
रोङ गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७६ ७६/७७ 12/11/2019 - 13:57 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf

Pages