कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
डिक प्रसाद दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत urajrai1@gmail.com 9851148547
नेत्र प्रसाद पोख्रेल ना.सु netrapokhrel5255@gmail.com 97526605255
गोविन्द श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर shrestha.govinda5@gmail.com 9842635072
पवन पाैडेल लेखापाल poudelpawan0@gmail.com 9842756436
विजय कुमार राई सव इन्जिनियर 9842654471
गुमानसिंह सुब्बा अ.स.ई 9824911104
ख्याम कुमारी भुजेल योजना सहयोगी kajolbhujel26@gmail.com 9842755335
दिलिमा राई कार्यलय सहयोगी dilima42104@gmail.com 9806042104
नर्वदा भट्टराइ कार्यलय सहयोगी 9816097471