रोङ गाँउपालिकाको संक्षिप्त परिचय

साविकको जिर्मले, इरौटार, कोल्बुङ र शान्तिपुर गा.वि.स मिलाएर हालको रोङ गाँउपालिकाको निमार्ण भएको हो...

व्यत्तिगत घटना

सबैले आ - आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ ३५ दिन भित्रमा व्यत्तिगत घटना दर्ता गरौ ।।