पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
दिनेश अर्याल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.rongmun@gmail.com 9842748426
शशीचन्द्र चौधरी बरिष्ठ इन्जिनियर shashi21chandra@gmail.com 9815385659
प्रदिप राज कोइराला लेखापाल 9842684218
नगेन्द्र तामाङ प्रविधिक सहायक कृषि nagendratamang63@gmail.com 9842030635